Donate here

Bakit wala pa tayong ginto?Why don't we have an Olympic gold yet?

Sa katunayan, ang Pilipinas ang may hawak sa record na bansang may pinakamaraming Olympic medals na walang gold. Meron na tayong 9 na medalya: 2 silver and 7 bronze. Sa siyam na mga medalya, lima doon ay nakamit sa boxing.

Di man tayo nagkulang sa puso at galing, ngunit kulang ang ating boxers sa world-class training at exposure na nakukuha ng mga boxers sa ibang bansa.

Sa pagsali sa mga international boxing competitions nahahasa ang talento ng ating mga boksingero. Sa mga ilang international competitions din nakukuha ang mga qualifying slots para makalahok sa Olympics. Isa pang paraan ng paghasa ng talent ng ating boxers ang training. Maraming scientific training methods sa boxing na di pa nagagawa dito. Ang budget ng gobyerno para sa sport development ay limitado rin at paghahati-hatian pa ng iba't ibang sporting teams, mas lalo na pagdating sa pagpadala ng ating mga manlalaro sa international competition. Ang resulta nito ay noong sa 2008 Beijing Olympics iisang boxer lamang ang napadala ng Pilipinas.

Kung mapapalakas ang training at exposure ng mga boxers at suporta ng ating mga kababayan mas lalakas ang kanilang confidence level pagdating sa Olympics.

Ngunit sa tulong mo at sa tulong nating lahat, may laban tayo. Oras na para tayo ay kumilos at suportahan ang ating mga boxers na magka-gold sa Olympics.

The Philippines holds the record of having the most Olympic medals wihout a gold. We have 9 Olympic medals: 2 silver and 7 bronze. Five out of the nine medals were won in boxing.

While there is no question as to our fighting spirit and talent, there is a sore lack of resources for training and exposure for our boxers in competitions abroad.

It is in international amateur boxing tournaments that gain experience and exposure needed for our boxers to fully develop. It is also in certain competitions where qualifying slots for the Olympic Games are won. One other way to develop our Olympic boxing talent is, of course, in training. There are scientificboxing programs that have yet to be implemented for the Philippine Team. Government funding for sports development are limited and is divided among many sports programs, especially when it comes to sending our represenatives to tournaments abroad. One key example is in the 2008 Beijing Olympics where only one Filipino qualified for boxing.

But with your help and those of others, we have a fighting chance. It's time we worked together and support our boxers in their bid to finally win the elusive Olympic gold.

Ano ang Suntok Ginto Movement?What is the Suntok Ginto Movement?

Ang Suntok Ginto Movement ay isang advocacy na itinaguyod ng Amateur Boxers Association of the Philippines (ABAP) upang magkalap ng pondo para sa Philippine Boxing Team. Layunin nito ay maging abot-kamay ng ating mga boxers ang Unang Olympic gold ng Pilipinas.

Naniniwala ang ABAP na sa pagtulong-tulong ng ating mga kababayan na pondohan mismo ang ating boksingero na ang ginto ay di na suntok sa buwan. Mapapalakas ang laban ng ating mga boxers upang malaman ng buong mundo na ang Pinas ay isang boxing powerhouse.

The Suntok Ginto movement is an advocacy of the Amateur Boxers Association of the Philippines (ABAP) to raise funds for amateur boxing. Its goal is to help the Philippines win its first Olympic gold in boxing.

ABAP believes that with everyone's help and support for our boxers, winning an Olympic gold medal will no longer be just a dream. We can shore up the fighting chances of our boxers and prove to the world that the Philippines is a formidable contender in boxing.

Saan mapupunta ang pondong maiipon?Where will the funds go?

Ang pondong maiipon ay ilalaan para sa pagbili ng kagamitan, pandagdag sa world-class training, pag-improve ng facilities at pagbigay ng international exposure ng mga boksingero upang mahasa sila at madagdagan ang experience at confidence sa isport.

The funds will be directed towards acquiring world-class coaching and training, facilities and equipment for the Philippine team boxing program. It will also fund participaion of the team in tournaments abroad to develop skills and experience and build up confidence in international competitions.

Sino ang makikinabang sa pondo?Who will benefit from the fund?

Ang direktang makikinabang sa pondo ay ang Philippine Boxing Team sa pamamailalim ng ABAP. Sa ngayon, kulang ang pondo ng ABAP para maibigay ang training na katapat sa natatanggap ng mga boxers sa ibang bansa. Mapupunta rin ang pondo sa nararapat na living expenses ng team. Naroon na rin ang pagbili at mentena ng equipment at facilities ng team. Kasama na rin dito ang pagpapadala sa mga boxers sa mga international competitions tulad ng Asian Games, World Championships at siyempre pa, ang Summer Olympics.

The Philippine Boxing Team under the management of ABAP will be the direct beneficiaries of the fund. As of now, current funding is not enough to give training that is at par with those received by teams from other countries.. Allocations will also be given to reasonable living expenses and allowances for the team. Of course, the acquisition and maintenance of the team's equipment and facilities are high priority as well. Funds will also go to the participation in international competitions like the Asian Games, World Championships, and of course the Summer Olympics.

Ano ang ABAP?What is ABAP?

Ang ABAP ay ang national sports association na namamahala sa amateur boxeing. Sila ang bumubuo at namamahala sa Philippine Boxing Team at ang nagpapadala ng boxers upang kumatawan sa Pilipinas sa mga international amateur boxing tournaments. Layunin nilang mapalakas ang laban ng Pilipinong boksingero dito sa Pilipinas at sa buong mundo, Sila ay na nasa pamamahala ng Philippine Olympic Committee (POC) na kinikilala naman ng International Olympic Committee.(IOC).

ABAP is the national sports association for amateur boxing and is the sending organization for Philippine represenatives in international amateur boxing competitions. Their goal is to strengthen the fighting chances of Filipinos amateur boxing here and abroad. It is under the Philippine Olympic Committee (POC), which in turn, is recognized by the International Oiympic Committee (IOC).

Suntok Ginto Partners & SupportersSuntok Ginto Partners & Supporters

Kasama ng ABAP ang mga katuwang para sa Suntok Ginto:

Ang mga donation boxes ay makikita sa lahat ng branches ng SM Mall sa buong bansa.at sa ang kanilang mga affiliate stores tulad ng Watson's, Ace Hardware, Kultura, at iba pa.

Ang Banco De Oro ang bankong paglalagyan ng naimpukang pondo.

Ang SGV & Co. ay ang independen auditor ng ABAP na susuri o mago-audit sa paggamit ng nalikom na pondo.

ABAP works with the following corporation for Suntok Ginto:

Donation boxes are located in all SM brancehs nationwide, including affiliaste stores such as Watson's Ace Hardware, Kultura, etc.

Banco De Oro is the depository bank for Suntok Ginto funds.

SGV & Co. is the independent auditor of ABAP and will oversee the use of the donated funds.

Paano makibahagi?How to become part of the movement?

Para magbigay ng donasyon at financial support, maari kayong magbigay sa mga donation boxzes na mahahanap sa mga piling cashiers sa SM Department Stores at affiliate stores tulad ng Watson's at Ace Hardware sa buong bansa. May mga Suntok Ginto activity center din sa mga piling SM Malls.

Maari ring mag-donate sa pamamagitan ng pag-deposit sa BDO Peso Saving Account # 447-800-6128. Donations gamit ang Paypal ay tinatanggap din mula sa website na ito

You may contribute to Suntok Ginto through donation boxes found in select cashiers at SM Departmen Stores and affiliate store like Watson's and Ace Hardware nationawide. Suntok Ginto activity centers can also be found in select SM Malls.

You can also donate through BDO Peso Saving Account # 447-800-6128. Donations coursed through Paypal are also accepted.

SM Donation Boxes and Activity CentersSM Donation Boxes and Activity Centers

Donation boxes located at:

 • SM department store cashiers
 • Customer service counters
 • SM Malls information booths
 • SM Affiliate Stores:
  • Ace Hardware
  • Our Home
  • Toy Kingdom
  • Baby Co.
  • Watson's
  • Kultura
  • SM Surplus

Activity centers located at the following SM Mall branches:

Cebu LGF - Fronting Dept. Store
North EDSA 2/F Silver C cinema lobby near IMAX
Fairview across Chinabank, beside coin orbiter
Rosales Building 1, fronting Info Booth 1
Baliwag GF - between Info Booth 2 & Afficionado
Cagayan de Oro GF - beside stairs fronting Odyssey
Marikina Entrance 7 near Megapixels
Rosario GF - Entrance 2 fronting KFC
Lucena GF - between Kamiseta & Bench Body
Clark GF - between Ideal Vision & Jollibee
Sucat GF - beside Info Booth
Marilao between Sporthouse & Bench
Muntinlupa 2/F beside Graphicworks
Bacolod South Wing - between mall directory & info booth
Batangas GF - near Info Booth 1 & Atrium 1
MegaMall 3/F - near entrance of Filipino Cinema
San Lazaro UGF - back of Storyland's Mini Balloon Wheel
Molino Lower Ground Floor- between Ace Hardware and Quantum

Pwede bang isama ang Pambansang Kamao na si Manny Pacquiao sa Philippine Boxing Team at ipalaban sa Olympics?Can Manny Pacquiao join the Philipppine Boxing Team and compete in the Olympics?

Sa kasalakuyang mga patakaran, di maaring lumahok si Manny Pacquiao sa Olympics dahil isa na syang professional boxer. Ang mga kinikilalang amateur boxers lamang ang maaring lumahok sa Olympics.

Present rules dictate that Manny Pacquiao cannot compete in he Olympics because he is a profeesional boxer. Only recognized amateur boxers are eligible to compete in the Olympic Games.